Diagnostický dotazník Palin Parent Rating Scales (PPRS)

Diagnostický dotazník Palin Parent Rating Scales (PPRS)

Tento dotazník byl vytvořen v roce 2009 v Michael Palin Center v Londýně a autory jsou Sharon K. Millard a Stephen Davis. Dotazník byl vytvořen na základě rozsáhlého výzkumu mezi rodiči dětí, které koktají a které se účastní terapie.

Výsledkem této studie je dotazník, který obsahuje položky, jež rodiče zpětně považují v terapeutickém procesu za nejdůležitější. Zaměřuje se na: vliv koktavosti na dítě, stupeň koktavosti a vliv na rodiče a znalosti rodičů a jistota při zvládání koktavosti.

Na rozdíl od běžně užívaných testů koktavosti v ČR se tento dotazník zaměřuje především na vliv, který koktavost má jak na dítě samotné, tak na rodiče a nezabývá se podrobně vnějšími projevy jako je např. typ a četnost dysfluencí. Nejedná se tedy o komplexní test.

Je to nový nástroj pro logopedy a další terapeuty, kteří pracují s dětmi, které koktají, od vzniku obtíží do 14,5 let. Tento dotazník je reliabilní, validní nástroj, který umožňuje hodnocení koktavosti z perspektivy rodiče. Online verze poskytuje rychlou a jednoduchou analýzu odpovědí rodičů.

Zpracováním logoped získává informace, na jejichž základě se může rozhodnout:

  • zda zahájit terapii (např. využití dotazníku jako doplňku k diferenciální diagnostice mezi vývojovou neplynulostí a koktavostí);
  • zda je vhodné terapii vést přímou či nepřímou formou;
  • zda terapii zaměřit na zvyšování sebevědomí dítěte;
  • zda se zaměřit na poskytování informací o koktavosti rodičům;
  • zda podporovat více rodiče a jejich sebedůvěru.

Tento dotazník je možné využít nejen na začátku terapie, ale následně také s časovým odstupem za účelem zjištění pokroku příp. pro upravení terapeutického plánu dle aktuální situace.

Dotazník umožňuje vyplnění zvlášť pro matku, otce a dalšího člena širší rodiny. To se v praxi ukazuje jako neocenitelný nástroj pro konkrétní zacílení terapie na daného člena rodiny. Další nespornou výhodou je, že se rodiče na základě zpracování dotazníku o tomto tématu, dříve často tabuizovaném, doma či u terapeuta baví a sdělují si informace, jak situaci vnímají oni a jak své dítě vnímají v kontextu ostatních aktivit. Často se jedná o první příležitost toto téma bez emocí rozebrat a vnímat pohled druhého z rodičů.

Informace o dotazníku a vytvoření účtu pro logopeda

Vstup pro rodiče

nekoktam!cz » Koktavost » Pro odborníky » Diagnostický dotazník Palin Parent Rating Scales (PPRS)
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.   Ok