Koktavost

Co je koktavost?

Koktavost nebo také balbuties je jedno z nejtíživějších narušení řečových dovedností. Všichni známe její typické projevy, jako je stálé opakování první slabiky, nemožnost pokračovat v řeči kvůli bloku či křeči svalů podílející se na řeči. Mluvní projev může být dále provázen celou škálou tiků a mimovolných pohybů, co je však nejtíživější je strach, stud a obava z reakce ostatních na zadrhnutí, které vede k pocitu selhání, izolovanosti, podceňování svých schopností a dále vyhýbání se, či omezování komunikace.

Jaká je příčina koktavosti?

Lidé se s koktáním potýkají od nepaměti a stále nám uniká přesná příčina vzniku těchto obtíží. Co však víme jistě je, že za vznik koktavosti u dětí nemůžou rodiče, nevhodný výchovný styl, stres, úlek apod. Koktavost vzniká na podkladě kombinace mnoha faktorů, jako jsou genetické dispozice, neurologické faktory, typ osobnosti, temperament dítěte, jeho řečové a jazykové dovednosti a další. U 5% dětí dojde k výskytu neplynulostí a u 1% se jedná o trvalejší problém. Nejpozději do 3 měsíců od vzniku obtíží je potřeba začít logopedickou terapii, ale není výjimkou začít i dříve.

Lze koktavost léčit?

Léčba neplynulé řeči není vůbec snadná a existuje mnoho různých metod a přístupů, každému vyhovuje něco trochu jiného, ale stále neexistuje žádný zázračný postup, vždy je za úspěchem kvalitní práce logopeda, zapojení rodičů a osobní přístup ke klientům. Díky zahraničním zkušenostem poskytujeme současně nejefektivnější postupy k odstranění obtíží a můžeme nabídnout několik osvědčených terapeutických metod. Tyto postupy mají společné to, že se zaměřují na rodiče jako nejbližšího partnera dítěte a ti se učí jak nejefektivněji mluvit, pracovat a sdílet emoce s dítětem, aby se stav řeči zlepšil. Pro dospělé jsou efektivní programy na principu zbavení se strachu ze zadrhnutí a následně vybudování plynulé řeči. V ordinaci probíhá jen malá část celého terapeutického procesu. Děti, jejich rodiče a dospělí se zde vlastně jen naučí princip zadaného úkolu a jeho další aplikace a cvičení už probíhá mimo ordinaci podle předem dohodnutého plánu.

Tento text vyšel v upravené podobě v Brněnském deníku Rovnost

nekoktam!cz » Koktavost